Pravilna ishrana, njega, preventivno-zdravstvene i socijalna zaštita su osnov pravilnog razvoja svakog djeteta.


Učimo

Obzirom da je boravak u vrtiću višesatan, vaspitači u svom radu koriste različite vaspitno-obrazovne metode, kako bi na najbolјi način uticali na razvoj ličnosti mališana.

Zdravo se hranimo

Prehrana u vrtiću planira se, provodi i kontroliše prema smjernicamicama propisanih Pravilnikom, te prema energetskoj i nutritivnoj potrebi djece koja borave u vrtiću.

Igramo se

Tekst koji kaže kako imaju super uslove za igru.
0
vrtić Pčelica Maja
0
godina uz mališane
0
nasmijana lica svaki dan
0
m2 prostora za učenje i igru

O vaspitnim grupama

Dječiji vrtić "Pčelica Maja" radi sa upisanih preko 100 djece, koja su raspoređena u pet vaspitnih grupa

Jaslićka grupa

Djeca do tri godine

Prva vrtićka grupa

Grupa namjenjena za djecu starosti od 3 do 4 godine

Druga vrtićka grupa

Grupa namjenjena za djecu starosti od 4 do 5 godina.

Treča vrtićka grupa

Grupa namjenjena za djecu starosti od 5 do 6 godine

Mješovita grupa

Mješovita vrtićka grupa je formiran u okviru organizacione jedinice u Svodni

Upoznajte se detaljnije sa programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja po kom radi naš vrtić.

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja je propisan od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske