Pravilna ishrana, njega, preventivno-zdravstvene i socijalna zaštita su osnov pravilnog razvoja svakog djeteta.


Današnji Dječiji vrtić "Pčelica Maja" Novi Grad, osnovan je 10.02.1972. godine skupštinskom odlukom, pod nazivom R.O. Predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja OOUR-a Dječiji vrtić "25. Maj", tadašnji Bosanski Novi.

1996. godine Dječiji vrtić mjenja naziv u JU Dječiji vrtić "Pčelica Maja" Novi Grad.

Krajem 2015. godine osnovana je organizaciona jedinica Dječijeg vrtića "Pčelica Maja" Svodna. Organizaciona jedinica je smještena u prostorijama JU OŠ "Dragan Vujanović u Svodni.

Upoznajte se detaljnije sa programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja po kom radi naš vrtić.

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja je propisan od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske